Kuźnia Finansów, poza kompleksową obsługą związaną z całym wachlarzem produktów finansowych, świadczy wsparcie w kwestii usług notarialnych. Ten dział w firmie obsługuje notariusz Bartosz Wąsik.

Zgodnie z ustawą, notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialne). Czynności notarialne, dokonywane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Zgodnie z art. 79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (Dz. U. 2002 r., Nr 42, poz. 369, ze zm.) notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne,
  • sporządza poświadczenia: własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, 
  • doręcza oświadczenia,
  • spisuje protokoły,
  • sporządza protesty weksli i czeków,
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Fotolia_56011273_Subscription_Monthly_XXL Cropped