Factoring, to pakiet usług wspomagających obrót handlowy z odbiorcami krajowymi i zagranicznymi. Ze względu na to, że na Factoring składa się kilka usług, czyni to ten produkt zupełnie innym od standardowego finansowania za pomocą kredytu.

Factoring jest wykorzystywany w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstwa. Dzięki możliwości wyboru ilości wierzytelności oraz terminu ich sprzedaży faktorowi, pozwala on na regulację strumienia wpływów środków pieniężnych do przedsiębiorstwa.

Factoring samorządowy, to produkt skierowany do dostawców towarów i usług działających na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województw).

Korzyści dla dostawcy:

 • planowanie przepływów finansowych, dzięki zamianie należności na gotówkę,
 • poprawa wskaźników finansowych i płynności firmy,
 • możliwość zaoferowania lepszych warunków płatności swoim odbiorcom,
 • wzrost obrotów firmy bez konieczności angażowania dodatkowych źródeł finansowych,
 • zabezpieczenie się przed ryzykiem niewypłacalności odbiorców.

Korzyści dla odbiorcy:

 • możliwość negocjacji z dostawcą wydłużonych terminów płatności,
 • poprawa relacji handlowych z dostawcą,
 • uwiarygodnienie i poprawa relacji handlowych z partnerami biznesowymi,
 • zwiększenie skali obrotu z dostawcą bez potrzeby ustanawiania na rzecz niego dodatkowych zabezpieczeń.

Środki z factoringu można przeznaczyć na cele:

 • rozwój prowadzonej działalności,
 • poprawienie płynności finansowej oraz płynności handlowej,
 • ograniczenie ryzyka transakcji w procesie sprzedaży produktów i usług,
 • zwiększenie konkurencyjności na rynku lub w danej branży.

Korzyści dla naszych klientów:

 • atrakcyjne, negocjowane indywidualnie warunki cenowe,
 • dowolny cel przeznaczenia środków z produktu,
 • brak zabezpieczeń rzeczowych,
 • dogodny okres finansowania,
 • wysokie kwoty przyznanego limitu,
 • minimum formalności – większość czynności wykonują pracownicy naszego biura, dzięki czemu oszczędzają Państwo czas i pieniądze.

factoring Cropped