Budowa obiektu jest jedną z najczęstszych okoliczności, w której korzysta się z różnego rodzaju produktów finansowych. Kuźnia Finansów, chcąc zadbać o najwyższy poziom i kompleksowość obsługi klienta, udostępnia możliwość skorzystania z fachowych porad inżynierskich oraz wszelkich usług związanych z nadzorem budowlanym. Naszym partnerem w tej dziedzinie jest mgr inż. Jacek Nowicki.

Porady techniczne

 • problemy z wodą, przeciekami, przemarzaniem, zagrzybieniem, pleśnią, wilgocią, wentylacją, odprowadzeniem wody, drenażem,
 • ogrzewaniem, kominami, odprowadzaniem spalin, porady dotyczące doboru i montażu kominków otwartych, kasetowych, z płaszczem wodnym,
 • ogrzewaniem podłogowym, dociepleniem, adaptacją poddasza, piwnicy, garażu itp. 

Przeglądy techniczne

 • zasady utrzymania i eksploatacji obiektów budowlanych,
 • obowiązkowe przeglądy roczne i pięcioletnie obiektów budowlanych,
 • protokoły z przeglądów,
 • książka obiektu budowlanego i archiwizacja dokumentacji dołączonej do książki obiektu.

Opinie techniczne

 • sporządzanie pisemnych opinii technicznych,
 • opisywanie, dokumentowanie i analiza zjawisk fizycznych zachodzących w budynkach i obiektach budowlanych,
 • wspomaganie adwokata w tematach techniczno-budowlanych, sprawach dotyczących funkcji technicznych w budownictwie, przebiegu procesu budowlanego, obowiązków uczestników procesu budowlanego, szkód górniczych.

Prawo budowlane

 • objaśnienie treści i interpretacja prawa budowlanego oraz przepisów techniczno-budowlanych,
 • problemy dotyczące pozwolenia na budowę,
 • zgłoszenia robót budowlanych,
 • prowadzenie dziennika budowy,
 • pozwolenie na użytkowanie,
 • samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – kierownik budowy, inspektor nadzoru,
 • proces budowlany, uczestnicy procesu budowlanego,
 • odpowiedzialność zawodowa.

Kosztorysy

 • sporządzanie i weryfikacja kosztorysów budowlanych, kalkulacji, obmiarów,
 • kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ślepych i przedmiarów.

Inwentaryzacje

 • wykonywanie inwentaryzacji obiektów budowlanych,
 • sporządzanie niewielkich projektów budowlanych,
 • koncepcje architektoniczne,
 • rozwiązania konstrukcyjne itp. 

BHP w budownictwie

 • porady praktyczne i teoretyczne dotyczące szkoleń BHP na stanowisku pracy przy robotach ogólno-budowlanych oraz wyburzeniowych.

Fotolia_56153159_Subscription_Monthly_XXL Cropped