Ubezpieczenie majątkowe to podstawowa forma zabezpieczenia nieruchomości przed zdarzeniami losowymi. W ten sposób można uchronić swój dom czy mieszkanie przed zalaniem, pożarem czy też kradzieżą.

indywidualni_ubezpieczenia_majatkowe Cropped