Kredyt inwestycyjny umożliwia zakup rzeczowych aktywów trwałych lub długoterminowych aktywów finansowych. Bywa również wykorzystywany do zakupu udziałów w spółce. Ponadto kredyty tego typu dostępne na rynku, oferują całą gamę zmiennych, pozwalających dopasować produkt pod konkretny podmiot.

Środki z kredytu można przeznaczyć na cele:

 • sfinansowanie nowych lub powiększenie istniejących zdolności wytwórczych i usługowych Kredytobiorcy,
 • sfinansowanie przedsięwzięć zmierzających do odtworzenia, modernizacji i zwiększenia majątku trwałego,
 • sfinansowanie nowych, odtworzenie zużytych środków trwałych oraz ruchomych,
 • zakup nieruchomości lub spółek celowych posiadających nieruchomość,
 • zakup licencji, koncesji lub nowego oprogramowania dla firmy,
 • refinansowanie kredytu inwestycyjnego Kredytobiorcy w innym banku lub nakładów inwestycyjnych, poniesione przez Kredytobiorcę w okresie ostatnich 12m-cy.

Korzyści dla naszych klientów:

 • atrakcyjne, negocjowane indywidualnie warunki cenowe,
 • finansowanie do 80% wartości zabezpieczenia,
 • długi okres kredytowania – aż do 20 lat,
 • wsparcie w całym procesie kredytowania,
 • minimum formalności – większość czynności wykonują pracownicy naszego biura, dzięki czemu oszczędzają Państwo czas i pieniądze.

kredyt_inwestycyjny Cropped