Ubezpieczenia OC dla firm, chronią przedsiębiorców przed okolicznością wystąpienia roszczeń osób trzecich, powstałych w związku z działalnością firmy. Do takich sytuacji mogą zaliczać się uszkodzenia mienia lub utrata zdrowia czy życia ludzi spowodowana bezpośrednio przez działalność danego podmiotu.

firmy_oc Cropped