Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności osób kontaktujących się z nami drogą elektroniczną (strona www.kuzniafinansow.pl). Dlatego prowadzimy działalność zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz z troską o bezpieczeństwo i poufność udostępnionych danych.

Gromadzenie danych osobowych

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane tylko i wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą, np. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, ankiety bądź innych formularzy zamieszczonych na stronach Kuźni Finansów. Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomocą strony Kuźni Finansów przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926).

Dane nieosobowe zbierane automatycznie
Podczas wizyty na stronie internetowej Kuźni Finansów, automatycznie (tzn. nie w drodze rejestracji) zbierane są dane dotyczące wizyty użytkownika, np. np. rodzaj wykorzystywanej przeglądarki i systemu operacyjnego, adres domeny strony witryny internetowej, z której przeszli Państwo na stronę, liczba odwiedzin, średni czas spędzany na stronie.

Wykorzystywane danych
Zbierane dane są wykorzystywane do:
• odpowiedzi na Państwa pytania,
• przesyłania materiałów informacyjnych dotyczących usług Kuźni Finansów (zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.),
• dystrybucji newslettera frmy Kuźni Finansów,
• podtrzymywania kontaktu z klientami Kuźni Finansów.
Zbierane dane osobowe nie są udostępniane oraz sprzedawane stronom trzecim.

Bezpieczeństwo danych
Zbierane dane przechowywane są w bazie danych, w której zastosowano środki bezpieczeństwa zapewniające ochronę Państwa danych przed niewłaściwym wykorzystaniem, modyfikacją lub utratą oraz nieuprawnionym ujawnieniem osobom trzecim.

Zmiana zarejestrowanych danych
Aby dokonać zmian w zgłoszonych danych osobowych bądź zrezygnować z subskrypcji newslettera wystarczy wysłać wiadomość na adres mailowy: kontakt@kuzniafinansow.pl.

Odnośniki do innych stron
Kuźnia Finansów nie ponosi odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo stron lub witryn należących do innych podmiotów, do których odnośniki (linki) zamieszczone są na stronie www.kuzniafinansow.pl.

Zmiany w polityce ochrony prywatności
Kuźnia Finansów zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Prawa autorskie
Wykorzystywanie jakichkolwiek informacji zawartych na stronie www.kuzniafinansow.pl dozwolone jest wyłącznie z podaniem nazwy źródła oraz aktywnego linku.