Kuźnia Finansów świadczy kompletne doradztwo inwestycyjne. W oparciu o ocenę nastawienia do ryzyka oraz cele jakie chcą osiągnąć klienci, firma pomaga dobrać odpowiednie instrumenty finansowe dostępne na rynku. Doradztwo ma również na celu bieżący monitoring portfela inwestycyjnego i stałe przekazywanie rekomendacji co do dalszych posunięć.

doradztwo_inwestycyjne Cropped